ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം.

വിഭവ അവലോകനം

വിഭവങ്ങൾ

സഹകരണ-വിഭവ-പങ്കിടൽ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളും വ്യവസായ വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് പാൻ‌ഡാവിൽ‌ കമ്പനി വിവരങ്ങളും പി‌സി‌ബി, പി‌സി‌ബി‌എ അറിവും ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പിസിബി ഉൽ‌പാദനത്തെയും അസംബ്ലി സേവനത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

Collaborative-Resource-Sharing

ഈ വിഭാഗത്തിലും, ചലനാത്മകവും മനോഹരവുമായ ഈ നഗരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പങ്കിടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും അധിക 'റിസോഴ്സുകളിലേക്ക്' നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.