ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഉൽപ്പന്നവും സേവനവും

  • 10 layer HDI PCB layout

    10 ലെയർ എച്ച്ഡിഐ പിസിബി ലേ .ട്ട്

    വ്യാവസായിക ഓട്ടോമേഷൻ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനായുള്ള 10 ലെയർ എച്ച്ഡി‌ഐ പി‌സി‌ബി ലേ layout ട്ട് പ്രോജക്റ്റാണിത്. പാണ്ഡാവിൽ ഫാക്ടറിയെ ഡിസൈനിന് യോജിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച്, അനാവശ്യ സങ്കീർണ്ണതയും അപകടസാധ്യതയും കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ശരിയായ ഫാക്ടറിക്ക് ശരിയായ ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. ഫാക്ടറികളുടെ ശക്തിക്കും കഴിവുകൾക്കും പാണ്ഡാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഇത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു.